Rozmiar tekstu:
11 px  12 px
14 pxTen dział powstał specjalnie dla nauczycieli, poszukujących pomysłów na ambitnie przeprowadzone zajęcia z lektur szkolnych. Rozpoczynamy cyklem zajęć z "Hobbita" J.R.R Tolkiena, autorstwa Cecylii Buczko 'Avalonne'.

Jeśli masz pomysł na autorskie zajęcia tolkienowskie zapraszamy.Od autorki:
     Proponowany tutaj cykl zajęć z "Hobbita" jest efektem mojej kilkuletniej pracy dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Może być zrealizowany w gimnazjum na profilu rozszerzonym, lub na zajęciach dodatkowych. Składa się z dziewięciu ramowych scenariuszy lekcji, do których dołączam sprawdzian dostosowany do cyklu oraz propozycje tematów prac pisemnych. Dodatkowo zamieszczam propozycje imprez oraz zajęć ponadplanowych, które można przeprowadzić niezależnie od całości: na lekcji języka polskiego, kółku polonistycznym, lekcji bibliotecznej, czy nawet na godzinie wychowawczej. Podane poniżej scenariusze można skrócić i przystosować do profilu ogólnego.
    Dodatkowo załączam również test czytania ze zrozumieniem oparty na fragmencie z "Hobbita" wraz z kryteriami oceniania.


MATERIAŁY:

 • BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA:
 • J.R.R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem, tłum. M. Skibniewska, Iskry, W-wa 1997.
 • BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA:
 • R. Foster, Encyklopedia Śródziemia, Amber, W-wa 1998.
 • J. Carpenter, Wizjoner i marzyciel, Alfa, W-wa 1997. - Biografia pisarza (może być również inna pozycja biograficzna dotycząca Tolkiena) - z tej pozycji pochodzi biografia przygotowana przez nauczyciela.
 • A. Kubala, Przewodnik po nazwach miejscowych Śródziemia, Amber, W-wa
 • J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tlum. M. Skibniewska, wyd. Muza, W-wa 2002.
 • J.R.R. Tolkien, Silmarillion, tłum. M. Skibniewska, wyd. Amber, W-wa 2007.
 • J.R.R. Tolkien, Niedokończone opowieści, wyd. Amber, W-wa 2007.
 • K.W. Fonstad, Atlas Śródziemia, Amber, W-wa 2007.
 • D. Day, Pierścień Tolkiena, Amber, W-wa 1997.
 • MATERIAŁY DODATKOWE:
 • Rekwizyty (elementy stroju, fajka, mapy, itd...) (wymienione są każdorazowo w "Uwagach")
 • UWAGA: Każdorazowo nauczyciel informuje uczniów, jaki będzie temat kolejnych zajęć, by ci mogli się przygotować. Standardowym zadaniem domowym jest zebranie przez uczniów informacji potrzebnych do przeprowadzenia zajęć. Nie wystarczy, że nauczyciel będzie przygotowany. Wymagane jest również, by uczniowie orientowali się w omawianym temacie. Wówczas lepiej przyswoją sobie wiadomości i bardziej docenią powieść Tolkiena.SPIS TREŚCI
spis treści całego cyklu czytaj/ściągnijI. ROZPOCZYNAMY PRACĘ NAD "HOBBITEM" J.R.R. TOLKIENA
Nauczyciel lub jeden z umówionych wcześniej uczniów przychodzi na lekcję przebrany za Hobbita. Opowiada krótką historię Bilba, zaznaczając swoją przynależność do plemienia hobbitów; mówi o swoim ubiorze i przyzwyczajeniach.... czytaj/ściągnij


II. CZAS I MIEJSCA AKCJI - JAKO ELEMENTY ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO POWIEŚCI
Zajęcia najlepiej przeprowadzić w formie pracy grupowej. Uczniowie pracują z tekstem, wyszukując fragmenty mówiące o czasie i miejscach akcji. Dzielimy klasę na parzystą ilość grup. Grupy parzyste pracują nad określeniem czasu akcji; grupy nieparzyste wskazują miejsca akcji... czytaj/ściągnijIII. WĄTKI GŁÓWNE I POBOCZNE W DZIELE TOLKIENA
Zajęcia mają charakter typowo analityczny. Można je połączyć z poprzednią i następną lekcją. Wykorzystujemy tu elementy nauki o języku. Zadaniem uczniów jest krótkie i treściwe usystematyzowanie podstawowych wiadomości na temat powieści Tolkiena... czytaj/ściągnijIV. BOHATEROWIE PIERWSZO- I DRUGOPLANOWI W POWIEŚCI TOLKIENA
Nauczyciel przed lekcją przygotowuje losy z imionami bohaterów. Na początku prosi uczniów o wymienienie i zapisanie wszystkich bohaterów, a następnie odbywa się losowanie... czytaj/ściągnijV. DZIECI ILUVATARA - PRZEGLĄD PLEMION ZAMIESZKUJĄCYCH ŚRÓDZIEMIE
Kilka dni wcześniej nauczyciel wyznacza chętnych uczniów, którzy przychodzą na lekcję przebrani za przedstawicieli różnych plemion. Każdy z nich ponadto przygotowuje (lub odczytuje dany przez nauczyciela) opis szczepu, z którego pochodzi. Zadaniem reszty klasy jest zanotowanie najważniejszych informacji.... czytaj/ściągnijVI. WŁAMYWACZ BILBO BAGGINS - CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNEGO BOHATERA
Uczniowie pracują z tekstem. Na podstawie znalezionych w powieści cytatów sporządzają charakterystykę głównego bohatera. Można zastosować tu formę pracy zespołowej. Dzielimy klasę na 6 grup. Każda ma za zadanie przygotować jeden z punktów charakterystyki. Po upływie czasu pracy następuje prezentacja wyników. .... czytaj/ściągnijVII. "DZIEŃ DOBRY, POWIEDZIAŁ BILBO" - I CO DALEJ? REDAGUJEMY PLAN ZDARZEŃ
Klasę dzielimy na grupy. Układanie planu zdarzeń przebiega w formie zawodów, które toczą między sobą poszczególne zespoły. Nauczyciel przygotowuje szczegółowy plan zdarzeń. Na luźnych karteczkach rozpisane są poszczególne punkty planu.... czytaj/ściągnijVIII. "HOBBIT" J.R.R. TOLKIENA JAKO POWIEŚĆ Z GATUNKU FANTASTY
Tolkien w swoich powieściach skonstruował zupełnie inny świat: stworzył nową historię, mitologię i geografię. Wymyślił rzeczywistość, która - mimo swej baśniowości - wydaje się nam całkiem realna, właśnie dzięki perfekcji, z jaką została uformowana... czytaj/ściągnijIX. CZYM INSPIROWAŁ SIĘ TOLKIEN PISZĄC "HOBBITA" I INNE SWOJE POWIEŚCI?
Zajęcia mają charakter mini-kongresu tolkienowskiego. Uczniowie występują w roli referentów, którzy samodzielnie przygotowują odczyty na temat inspiracji literackich u Tolkiena. Warto zadbać o odpowiedni wystrój sali. Rezygnujemy z ławek, krzesełka układamy tak, jak na sali konferencyjnej. ... czytaj/ściągnijX. SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z LEKTURY "HOBBIT, CZYLI TAM I Z POWROTEM".
Przedstawione poniżej arkusze testu są oparte na całości cyklu zajęć tolkienowskich. Pierwszą część sprawdzianu stanowi arkusz załączony poniżej. Drugą - wypracowanie na jeden z podanych dalej tematów. Zamieszczona w arkuszu punktacja dotyczy jedynie testu. Wypracowanie należy ocenić osobno. Za całość sprawdzianu uczeń otrzymuje więc dwie oceny. ... czytaj/ściągnijXI. PROPONOWANE TEMATY PRAC PISEMNYCH Z "HOBBITA" (na zadanie klasowe bądź pracę domową).
np. 1. Thorin Dębowa Tarcza, a Bilbo Baggins. Sporządź charakterystykę porównawczą zastanawiając się nad podobieństwami i różnicami w charakterze, usposobieniu i czynach tych dwóch bohaterów. Pracę zakończ własnymi refleksjami na temat postępowania krasnoluda i hobbita... czytaj/ściągnijDODATKOWE: XII. TEST CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM NA PODSTAWIE "HOBBITA". J.R.R. TOLKIENA
Włożyli więc złoto do worków i objuczyli nimi kuce, wcale nie zachwycone tym przybytkiem. Posuwali się odtąd wolniej, bo przeważnie szli pieszo obok wierzchowców. Lecz kraj otwierał się przed nimi zielony; trawa rosła bujnie i hobbit z radością maszerował po niej. Ocierał twarz czerwoną jedwabną chustką - pożyczył ją od Elronda, bo ani jedna z jego własnych chustek nie ocalała - czerwiec bowiem przyniósł lato, a dni nastały znów gorące i słoneczne.... czytaj/ściągnijDODATKOWE: XIII. KRYTERIA OCENY TESTU:
Zdania zamknięte, zdania otwarte, język i styl, realizacja tematu, kompozycja itp. czytaj/ściągnijDODATKOWE: XIV. BIBLIOTECZNY KONKURS TOLKIENOWSKI: "ŚRÓDZIEMNE PRACE MŁODYCH PLASTYKÓW"
Zapraszamy dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum do udziału w konkursie plastycznym na pracę inspirowaną książką J.R.R. Tolkiena pt. "Hobbit, czyli tam i z powrotem". Najładniejsze prace nagrodzimy nagrodami książkowymi.Rysunek można wykonać w domu bądź na zajęciach w ramach prowadzonych kółek plastycznych w szkole. czytaj/ściągnijDODATKOWE: XV. W GOŚCINIE U BILBA BAGGINSA - GOTUJEMY POTRAWY RODEM ZE ŚRÓDZIEMIA
Zajęcia mają charakter biesiady podsumowującej omówienie lektury. Uczniowie przygotowują potrawy, które można zrobić w klasie z półproduktów - w warunkach klasowych, bez piekarnika i kuchenki. Zalecane jest przygotowanie klasy przed lekcją: należy przygotować stanowiska robocze do wykonania potraw oraz stół biesiadny. Dla każdego ucznia należy przygotować widelec oraz 2 papierowe talerzyki... czytaj/ściągnijDODATKOWE: XVI. MUZYKA AINURÓW - KABARET W WYKONANIU KÓŁKA FILOLOGICZNEGO
Oto scenariusz kabaretu w wykonaniu uczniów z kółka filologicznego. Scenariusz powstał według ich pomysłu i ma charakter artystycznej parodii :)... czytaj/ściągnijDODATKOWE: XVII. TOLKIENOWSKI DZIEŃ WIOSNY
Dzień Wiosny to wydarzenie ważne dla każdego ucznia. Już prawie zanikła tradycja przebierania się w ciekawe stroje. Nasiliła się zaś tendencja bezkarnego wagarowania. Ponieważ uciekanie z lekcji jest tak naprawdę na niekorzyść zarówno uczniów jak i nauczyciela, proponuję, aby w tym dniu zrezygnować z planowych zajęć (a przynajmniej z ich części) i zaproponować uczniom program specjalny, który ich zaciekawi... czytaj/ściągnijDODATKOWE: XVIII. WIECZÓR POEZJI ŚRÓDZIEMIA - RECYTUJEMY WYBRANE WIERSZE ZE ZNANYCH NAM DZIEŁ TOLKIENA
Na potrzeby wieczorku poezji musimy stworzyć odpowiedni nastrój. Rezygnujemy z ławek. Uczniowie siedzą na krzesełkach lub na podłodze - jeśli warunki na to pozwalają. Salę ozdabiamy lampionami, świeczkami płonącymi różnokolorowym światłem.... czytaj/ściągnijDODATKOWE: XIX. KLUB DYSKUSYJNY MŁODYCH TOLKIENOMANIAKÓW
Przedstawione poniżej propozycje zostały wykorzystane na spotkaniach literackiego klubu dyskusyjnego. Wszystkie dotyczą twórczości J.R.R. Tolkiena. Jest ich niewiele, gdyż nasz klub dyskusyjny interesuje się literaturą w szerokim tego słowa znaczeniu. Moim marzeniem jest jednak założenie w przyszłości Tolkienowskiego Klubu Dyskusyjnego... czytaj/ściągnijPowrót

Ten artykuł był czytany 24087 razy.