George, lord Byron***
Ten dzień najpełniej spośród wszystkich dat
Naznaczył twe życie i moje.
Odkąd staliśmy się jednym mija już sześć lat,
Pięć, odkąd jest nas dwoje.
przeł. A. Szurek


© A. Szurek

wróć do spisu tłumaczeń